top of page
Search
  • mackojakub

Zubné implantáty na kotvenie celkovej snímateľnej náhrady (protézy)

Jeden z veľmi nepríjemných aspektov po strate všetkých zubov je, keď zubná náhrada prestane držať úplne. Najčastejšie sa to deje v sánke. Prečo postupne prestáva držať, aj keď na začiatku to až také zlé nebolo? Deje sa niečo podobné ako keď sa nám strácajú svaly ak nie sú používané...rovnako ako aj opačný jav - ak cvičíme, tak svaly rastú. Telo sa prispôsobuje potrebám ktoré sú naň kladené.V prípade kostí ide o takzvaný Wolffov zákon, ktorý hovorí, že kosť ktorá je namáhaná sa stáva pevnejšou a kosť ktorá sa nezaťažuje sa postupne stráca... V tomto prípade ide o to, že ak stratíme zuby, prestávajú na našu kosť pôsobiť tlaky a tým sa stáva nepotrebná vo svojej plnej hrúbke a výške.

Na to aby protéza mohla držať potrebuje ideálne sedieť ako na sedle, no po strate alveolárneho výbežka (kosti v ktorej boli pred tým zuby), vzniká len jedna veľká plocha, a náhradu vytláča pohyb jazyka, pier a okolitých mäkkých tkanív.


Ak je strata naozaj veľká, väčšinou je najvhodnejším riešením upevnenie zubnej náhrady na 2 implantátoch umiestnených medzi výstupmi nervov ktoré prebiehajú v sánke. Ide o riešenie ktoré je použiteľné skoro u každého, je veľmi nízko rizikové, a aj cenové nároky sú oproti iným riešeniam najnižšie. Najviac sa nám v tomto prípade osvedčilo riešenie kde sú 2 implantáty spojené takzvaným strmeňom na ktorý sa následne nasadí zubná náhrada. Strmeň rozdelí tlaky pôsobiace na implantáty, spevní ich a redukuje pôsobenie niektorých síl, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu opotrebovanoi v prípade použitia iných systémov.
V našej ambulancii preferujeme čo najnižšiu mieru rizika, takže skoro vždy čakáme na plné zhojenie a neurýchľujeme procesy. Teda ak už nemáte zuby, tak najrýchlejšia doba od implantácie po dokončenie môže byť 4 mesiace, ale obvykle to je 5-6 mesiacov.

3-4 mesiace trvá kým vrastie do štruktúry implantátu kosť a dôjde k ich pevnému spojeniu, následne cca 2 týždne trvá tvarovanie ďasna a v poslednej fáze sa robia presné odtlačky a ďalšie "záznamy" pre laboratórium, ktoré zhotovuje zubné náhrady.


V prípdade, že chcete vedieť či je toto riešenie vhodné aj pre Vás, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na 054/472 60 30, e-mailom na medimack.bardejov@gmail.com alebo pomocou kontaktného formulára na stránke.


MDDr. Jakub Macko
563 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page